Jak długo można eksploatować pole rozsączajace?

 

Decydując się na przydomową oczyszczalnie ścieków, mamy do wyboru kilka rodzajów oczyszczalni, a co za tym idzie – kilka opcji oczyszczania ścieków. Jednym z rodzajów oczyszczalni są oczyszczalnie drenażowe, wykorzystujące drenaże rozsączające. Za ich pośrednictwem, oczyszczanie ścieków odbywa się dwuetapowo. Pierwszy to etap beztlenowy odbywający się w osadniku gnilnym, a drugi w drenażu rozsączającym, gdzie odbywa się faza tlenowa oczyszczania

Warto mieć na uwadze, że drenaż rozsączający charakteryzuje się krótszą żywotnością od osadnika gnilnego i ulega zużyciu. W efekcie tego zużycia po pewnym czasie przestaje odbierać ścieki i niezbędne jest przeniesienie pola rozsączajacego w inne miejsce, aby ścieki były należycie oczyszczane. 

  żywotność osadnika gnilnego żywotność drenażu rozsączającego
osadnik jednokomorowy ponad 100 lat 12-15 lat
osadnik trzykomorowy ponad 100 lat do 30 lat


Jako okres zużycia pola rozsączającego podaje się 12-15 lat, jednak terminy te dotyczą oczyszczalni jednokomorowych. W naszej ofercie posiadamy jedynie osadniki gnilne trzykomorowe, co znacznie wydłuża czas eksploatacji drenażu nawet do 30 lat. Z tego względu przy wyborze oczyszczalni warto wybrać rozwiązanie ze zbiornikiem trzykomorowym, który zmniejsza zamulanie drenażu i wydłuża czas jego eksploatacji. 

ul. Kościuszki 70, Niegowonice

Napisz do nas: