Wysoki poziom wód gruntowych a przydomowa oczyszczalnia ścieków

 

Czy na działce z wysokim poziomem wód gruntowych istnieje możliwość montażu oczyszczalni?

TAK. Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji są oczyszczalnie biologiczne, w których proces oczyszczania odbywa się w zamkniętym zbiorniku i wysoki poziom wód gruntowych nie stanowi problemu.

 

Czy na działce z wysokim poziomem wód gruntowych istnieje możliwość montażu oczyszczalni drenażowej?

TAK.  Jest to co prawda trudniejsze od montażu na działce o niskim poziomie wód gruntowych i wymaga więcej pracy, jednak możliwe.

 

W takich przypadkach drenaż lub tunele filtracyjne można ułożyć na nasypie, zwanym kopcem filtracyjnym. Za pomocą takiego nasypu, który usypuje się z piasku lub gruntu rodzimego (jeżeli spełnia warunki przepuszczalności), wydłuża się odległość systemu rozsączającego od poziomu wód gruntowych. Następnie system rozsączający przykrywa się ziemią – minimalna powierzchnia jaka powinna przykrywać drenaż to 40 cm (chroni to nasz system przed zamarzaniem). 

 

Przy stosowaniu nasypu należ pamiętać, że ścieki z osadnika gnilnego muszą być przepompowane do drenażu, a w tym przypadku nie działa siła grawitacji, ponieważ drenaż jest położony ponad osadnikiem gnilnym. Z tego względu konieczne jest zamontowaniem pompy do przepompowania ścieków

ul. Kościuszki 70, Niegowonice

Napisz do nas: