Czy wodę z przydomowej oczyszczalni można wtórnie użytkować?

 

Odpowiedź na to pytanie zależy od rodzaju oczyszczalni. Wodę z oczyszczalni można wtórnie użytkować  jedynie w przypadku oczyszczalni biologicznych. Trzeba jednak mieć na uwadze, że taka woda z oczyszczalni biologicznej, pomimo wysokiego stopnia oczyszczania, jest drugiej klasy czystości. Zastosowaniem dla niej może być np. podlewanie roślin.

Jak wygląda budowa i montaż systemu oczyszczalni z możliwością wtórnego użycia wody? 

Do oczyszczalni biologicznej, w której odbywa się cały proces oczyszczania ścieków, podłącza się zbiornik w którym gromadzi się oczyszczona woda. Z tego zbiornika za pomocą pompy można wypompować wodę. Wielkość zbiornika będzie zależna od wielkości oczyszczalni oraz od tego, ile wody chcemy wypompować do wtórnego użytku. Nadmiar wody musi być odprowadzany np. do cieku wodnego lub rozprowadzony w gruncie za pomocą drenażu, tuneli filtracyjnych lub studni chłonnej. 

ul. Kościuszki 70, Niegowonice

Napisz do nas: