Szambo czy przydomowa oczyszczalnia ścieków – co wybrać?

 

W poprzednim artykule opisaliśmy jak wyglądają koszty eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków w porównaniu do kosztów eksploatacji szamba. Wyniki naszych obliczeń możecie zobaczyć tutaj. Zapewne wielu użytkowników szamba spojrzy na nie i zaśmieje się pod nosem "kto wywozi szambo tak często?". Ponadto praktyki opróżniania szamba na pola czy do rowów, pomimo zakazów prawnych, nadal są gdzieniegdzie spotykane. Wiele jest również szamb, które nie spełniają swoich funkcji i są nieszczelne.

Regulacje dotyczące wywozu szamba

Regulacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych i nieczystości  określa ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku. Zgodnie z jej zapisami odpowiedzialnym za pozbycie się nieczystości ciekłych z posesji jest właściciel nieruchomości. Ustawa ta stanowi również, że wywóz takich nieczystości musi odbywać się na podstawie umowy o świadczeniu usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych. Właściciel jest zobowiązany do posiadania takiej umowy oraz rachunków zapłaty za wykonanie wspomnianych usług.

Czym grozi nieposiadanie takich dokumentów? Grzywną nawet do 5 000 zł. Kontrole wywiązania się z wywozu odpadów komunalnych, przeprowadza gmina. 

Kontrole wywozu szamba

Podsumowując: teoria teorią, a praktyka rządzi się swoimi prawami i wiele osób wybiera szambo, ponieważ uznaje, że można omijać przepisy. Warto jednak mieć świadomość, że ten stan rzeczy zaczyna się zmieniać. Obecnie gminy intensyfikują wysiłki związane z kontrolą opróżniania szamba. Wpływa na to coraz silniejszy nacisk ze strony Unii Europejskiej i wzrastająca świadomość społeczeństwa w kwestii znaczenia ekologii. Efektem są coraz częstsze kontrole i grzywny za nieprzestrzeganie obowiązków wywozy odpadów komunalnych. Wzmożone kontrole możemy zaobserwować choćby w powiecie olkuskim, gdzie niedawno miało miejsce zakażenie wody.

Wymiana szamba

Wymiana szamba – czy to na nowy zbiornik szamba, czy na przydomową oczyszczalnie ścieków, to inwestycja na wiele lata. Przed ostateczną decyzją, które rozwiązanie wybierzemy, warto spojrzeć na tę sprawę perspektywicznie i ocenić co w ciągu tego czasu naprawdę będzie się bardziej opłacało: uciążliwe w eksploatacji, zanieczyszczające środowisko szambo czy przydomowa oczyszczalnia ścieków, dużo łatwiejsza w eksploatacji i tańsza w utrzymaniu?

ul. Kościuszki 70, Niegowonice

Napisz do nas: