Oczyszczalnie drenażowe

Ten rodzaj oczyszczalni jest stosunkowo popularny ze względu na łatwość montażu i cenę. Na rynku można spotkać różnorodne modele, więc łatwo je dostosować do własnych potrzeb. 

Oczyszczalnie drenażowe składają się z dwóch głównych elementów: osadnika gnilnego (więcej o osadniku gnilnym tutaj) oraz drenażu rozsączającego. 

Nie na każdym terenie istnieje możliwość montażu takich oczyszczalni. Wiele zależy od poziomu wód gruntowych: musi zostać zachowana minimalna grubość warstwy przepuszczalnej, która wynosi 1,5 m (odległość od dolnej warstwy drenów, do powierzchni zwierciadła wód gruntowych). 

Czasami istnieją sposoby na obejście tego problemu, np. poprzez zastąpienie gruntu o złej przepuszczalności na taki, który będzie spełniał potrzebne parametry. Ponadto jest możliwość usytuowania drenażu na tzw kopcu filtracyjnym, czyli nasypie, za pomocą którego, można zwiększyć odległość od wód gruntowych (więcej o kopcu filtracyjnym tutaj).

Dodatkowym ograniczeniem jest powierzchnia potrzebna na drenaż. Długość rur drenażowych uzależniona jest od ilości mieszkańców, zakłada się, że na jednego mieszkańca powinno przypadać 12 m rury (minimalna i maksymalna długość takiego ciągu jest również określana przez producenta). Rury można zamontować równolegle do siebie, jednakże pomiędzy nimi powinna znajdować się minimum 1,5 metrowa przerwa.

Istnieje możliwość zmniejszenia tej powierzchni nawet o połowę, za pomocą specjalnych modułów – pakietów rozsączających. Dodatkowo w naszej ofercie posiadamy również oczyszczalnie ze studnią chłonną, które jeszcze bardziej zmniejszają powierzchnię niezbędną do zamontowania takiej oczyszczalni. 

Uwzględniając powyższe, w naszej ofercie mamy trzy kategorie oczyszczalni drenażowych opierających się na:

– drenażu rosączającym – wymaga największej powierzchni pod montaż;

– tunelu filtracyjnym – znacznie ogranicza potrzebną powierzchnię, jeden moduł ma około 1,2 m długości (ilość modułów jest określona przy naszych produktach, jest ona uzależniona od ilości mieszkańców gospodarstwa);

– studnii chłonnej – wymaga najmniej miejsca, zajmuje około 6 m2.

Warto również pamiętać o odstępach, które trzeba zachować przy montażu drenażu od innych obiektów: opisaliśmy je na podstronie formalności. 

Na samym drenażu nie wolno nic budować ani sadzić roślin (przynajmniej takich, których korzenie mogą uszkodzić rury). 

Ścieki oczyszczone w 60 % trafiają do gleby, gdzie są w dalszej kolejności oczyszczane. 

Zalety:

– niski koszt zakupu i eksploatacji (więcej o kosztach eksploatracji tutaj);

– brak użycia zewnętrznych źródeł energii;

– oczyszczanie zbiornika raz na rok.

Wady:

– potrzebna duża powierzchnia działki pod drenaż, 

– wody pościekowej nie można wykorzystać w celach gospodarczych, jest ona odprowadzana bezpośrednio do gleby.

Polecane produkty:

ul. Kościuszki 70, Niegowonice

Napisz do nas: